Rejestracja wyrobów medycznych

Rejestracja wyrobów medycznych – zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach  medycznych każdy wyrób medyczny musi być zarejestrowany w Rejestrze Wyrobów Medycznych prowadzonym przez Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych.

Firma WÓJCIK DESIGN przygotowuje dokumentację wyrobu do celów rejestracji oraz pozostałych dokumentów związanych ze zgłoszeniem oraz dokonanie formalnego zgłoszenia wyrobu do Rejestru.

Free business joomla templates