Projektowanie produktu

Oferta współpracy w zakresie analiz, projektowania produktów oraz zarządzania elementami procesu projektowo-wdrożeniowego

Firma WÓCIK DESIGN mająca doświadczenie projektowo-wdrożeniowe oraz kompetencje oferuje usługi w następującym zakresie :

 • diagnozy oraz analizy potrzeb w zakresie wzornictwa przemysłowego,
 • opracowanie strategii rozwoju firmy w oparciu o rozwój produktów i usług,
 • opracowanie szczegółowych ekspertyz wzorniczych i analiz,
 • ocena procesów zachodzących u zleceniodawcy,
 • pisanie briefów do poszczególnych procesów projektowo-wdrożeniowych,
 • układanie planu procesów projektowo-wdrożeniowych oraz B+R,
 • opracowanie planu finansowania zadań B+R w czasie,
 • definiowanie kryteriów odbioru poszczególnych etapów prac dla zleceniodawcy (inwestora),
 • projektowanie wzornicze i konstrukcyjne,
 • projektowanie oprzyrządowania (np. do spawania, wiercenia, gięcia itp.) i sprawdzianów,
 • projektowanie części maszyn,
 • projektowanie infografiki,
 • projektowanie opakowań,
 • opracowanie dokumentacji (CAD3D) konstrukcyjnej i wdrożeniowej produktów,
 • współpracę z zespołem zleceniodawcy przy przygotowaniu technical file produktów,
 • opracowanie instrukcji obsługi wyrobu,
 • walidacja etapów procesu projektowo-wdrożeniowego,
 • analizy (już na etapie projektowym) przyszłych seryjnych kosztów wytworzenia produktów,
 • nadzór zgodności procesu projektowania z uwarunkowaniami technologii i ekonomii produkcji seryjnej oraz późniejszej certyfikacji produktów,
 • we współpracy z narzędziowniami i kooperantami zleceniodawcy opracowanie dokumentacji CAD3D do projektowania technologii do:

           - wtrysku wysokociśnieniowego tworzyw termoplastycznych,

           - detali z pianek poliuretanowych, - produkcji elastomerów,

           - detali z materiałów kompozytowych,

           - detali z termoformingu, rozdmuchu i rotomoldingu,

           - odlewów z metali kolorowych, - obróbki metalu i tworzyw sztucznych,

 • badanie i analiza ergonomii proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i stylistycznych,
 • wykonywanie makiet i modeli bryłowych oraz prototypów projektowanych produktów,
 • wyszukiwanie obszarów innowacyjnych na potrzeby opracowania wniosków do zewnętrznego finansowania procesów rozwojowych zleceniodawcy,
 • poszukiwanie nowych rozwiązań podlegających ochronie patentowej lub wzoru użytkowego.
Free business joomla templates