Projekt wzorniczy produktu – Kapsuła diagnostyczna INNOSENSE – zrealizowany dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Realizację projektu pt. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” sfinansowano ze środków z grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED. Nadano mu nazwę (akronim) „Innosense” (INNOvative SENSE – innowacyjne badanie zmysłów)

Ogólne założenia projektowe

Opis projektowanego wyrobu:
Kapsuła diagnostyczna INNOSENSE, po wyposażeniu jej w dedykowane urządzenia, jest przeznaczona do samodzielnego wykonywania przez pacjenta badań przesiewowych jego zmysłów takich jak: wzrok, słuch, równowaga, smak i powonienie bez konieczności angażowania wspierającej przeszkolonej osoby.

Kapsuła jest przystosowana do współpracy z diagnostycznymi wyrobami medycznymi do badań zmysłów, wytwarzanymi przez innych producentów, zgodnie z ich przeznaczeniem. W obecnej postaci (bez wyposażenia) może być użytkowana jako kabina audiometryczna.

Kapsuła diagnostyczna INNOSENSE jest wyrobem dostosowanym do integracji różnych metod badań zmysłów wewnątrz jednej kabiny. Urządzenie dostosowano do umieszczenia w nim specjalistycznego fotela, oraz kamer wykrywających położenie pacjenta.

Zadanie projektowe:
Wstępny projekt wzorniczy (przed prototyp) został wykonany przez ASP w Warszawie, a prace badawcze w zakresie materiałowym wykonała Politechnika Warszawska.

Na podstawie tych materiałów, opracowań i wstępnego projektu kapsuły, prace nad projektem właściwym INNOSENSE powierzono Wójcik Design, która wykona:
1. Projekt powłoki zewnętrznej Kapsuły zawierający:

 • Projekt wykonawczy paneli ozdobnych, które poprzez swoją konstrukcję, dodatkowo powinny pełnić funkcję izolacji akustycznej. Panele mają również spełniać funkcję informacyjną – poprzez zastosowanie odpowiedniego oświetlenia informować o stanie pracy Kapsuły oraz o awariach i alarmach. Zamawiający oczekuje, że zewnętrzne oświetlenie informacyjne powinno świecić przynajmniej barwą: zieloną czerwona i pomarańczową.
 • Projekt wykonawczy Panelu zewnętrznego, w którym będzie wbudowany komputer
  all-in-one oraz opracowanie procedury dostępu do tego komputera przez serwisantów i administratorów.
 • Opracowanie i wykonanie procedury montażu i demontażu Paneli przez max. dwie osoby w czasie nie dłuższym niż 20 minut.

2. Projekt przestrzeni wewnętrznej Kapsuły.

Zakres zrealizowanych prac projektowych

Zakres prac przy projekcie – obejmował :

 • audyt projektu wizualnego, w skali 1:1 – przed-prototypu kapsuły,
 • opracowanie projektu wzorniczego wnętrza obiektu Kapsuły Badań Zmysłów wraz z modyfikacją projektu powłoki zewnętrznej kapsuły,
 • wykonanie projektu technicznego,
 • wykonanie projektu wykonawczego,
 • wykonanie prototypu kapsuły,
 • wyprodukowanie 6 Kapsuł,
 • przeprowadzenie procedury oceny zgodności z dyrektywą 93/42/EEC w sprawie oznakowania CE i nadanie oznakowania CE.

Całość prac projektowych oraz wdrożenie wyrobu do produkcji wykonał zespół WÓJCIK DESIGN wraz z kooperantami.

Innowacyjność zastosowanych rozwiązań projektowych

Celem pracy zespołu projektowego było spełnienie walorów funkcjonalnych zarówno dla użytkowników jak i serwisantów, przy zachowaniu rozsądnej równowagi pomiędzy prostą konstrukcją, kosztami produkcji i wymaganiami certyfikacyjnymi oraz atrakcyjnością kształtu kapsuły.

Projekt wzorniczy wykonano na podstawie badań i analiz, w oparciu o dostępne technologie produkcji elementów składowych kapsuły. Podczas prac projektowych zweryfikowano prawidłowość założeń opisanych w briefie inwestora, we współpracy z firmami Elkab i Conet  (firmy odpowiedzialne za system informatyczny i okablowanie kapsuły) oraz konsultantami d/s niepełnosprawności ruchowej.


Podczas prac wdrożeniowych dokonywano dalszych zmian i udoskonaleń:

 • zaprojektowane moduły, może wymienić każda przeszkolona osoba,
 • konstrukcja metalowa została poddana komputerowej analizie naprężeń statycznych z wynikiem pozytywnym,
 • w projekcie wzorniczym zminimalizowano ilość elementów składowych, przy zachowaniu oczekiwanej wygody użytkowania, a także ergonomii obsługi serwisowej kapsuły,
 • wyrób został poddany analizie ryzyka z wynikiem pozytywnym,
 • zaprojektowany obiekt spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EEC oraz norm medycznych dla produktów.

 

Osiągnięty efekt projektowy

Kapsuła Badań Zmysłów to pierwsze na świecie, zintegrowane urządzenie do badania wielu zmysłów człowieka.


Stworzono innowacyjną kapsułę diagnostyczno – rehabilitacyjną, która będzie mogła być instalowana w różnych ośrodkach terenowych, przyczyni się do upowszechnienia i poprawy dostępu do badań profilaktycznych osób z zaburzeniami wielu narządów zmysłów, a także ich rehabilitację.


Kapsuła Badania Zmysłów 5.08.2018 r. została nagrodzona złotym medalem w kategorii wynalazków podczas 3 edycji targów Japan Design, Idea & Invention Expo-2018, zorganizowanej przez World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) oraz Chizai Corporation. 


Kolejnym planowanym krokiem będzie opracowanie wersji mobilnej kapsuły.

ROK
2017