Projekt koncepcyjny pojazdu elektrycznego na zlecenie firmy ZNTK Radom

Konstrukcja wyrobu autorstwa firmy ZNTK Radom. 
Wzornictwo przemysłowe autorstwa Jerzego Wójcika.

ROK
2008