Projekt wzorniczy uniwersalnego stołu do badań

Projekt zrealizowany na zlecenie firmy STOLTER Sp. z o.o.

Wzornictwo oraz konstrukcja produktu autorstwa WÓJCIK DESIGN.

ROK
2013