Projekty koncepcyjne wózków do przewożenia chorych

Projekty zrealizowane w ramach multidyscyplinarnego zespołu konstruktorskiego Famed Żywiec S.A..

Konstrukcje autorstwa Wojciecha GłowackiegoDominika Dyrlagi, Bartłomieja PieliJakuba Dobosza.
Wzornictwo przemysłowe autorstwa Jerzego Wójcika.

LATA
Od 2000 to 2009