Tabliczki informacyjne i funkcyjne

Tabliczki informacyjne i funkcyjne
Tabliczki do wyrobów produkowanych do wyrobów produkowanych przez Famed Żywiec S.A. Projekty zrealizowane w ramach multidyscyplinarnego zespołu konstruktorskiego Famed Żywiec S.A. Projekt graficzny Jerzego Wójcika. LATA Od 2000 do 2009

Panele sterowania

Panel sterowania do łóżka szpitalnego na OIOM
Klawiatury sterowania do wyrobów produkowanych przez Famed Żywiec S.A. Projekty zrealizowane w ramach multidyscyplinarnego zespołu konstruktorskiego Famed Żywiec S.A. Projekty graficzne autorstwa Jerzego Wójcika. LATA Od 2000 do 2009

Loga i logotypy

Logotyp UBM Kotasińska
Loga i logotypy zaprojektowane przez Jerzego Wójcika. Lata od 1996 do 2016