Projekty koncepcyjne łóżek na OIOM

Projekty zrealizowane w ramach multidyscyplinarnego zespołu konstruktorskiego Famed Żywiec S.A..

Projekty wyrobów autorstwa Jerzego Wójcika.

LATA
Od 2000 do 2009

Projekt koncepcyjny łóżka na OIOM
Projekt koncepcyjny łóżka na OIOM
Projekt koncepcyjny łóżka na OIOM
Projekt koncepcyjny łóżka na OIOM
Projekt koncepcyjny łóżka na OIOM