Projekt wzorniczy produktu – Analizator biochemiczny swobodnego dostępu BM-200/300

Prace nad projektem poprzedziło przeprowadzenie audytu wzorniczego firmy Biomaxima S.A., którego efektem było opracowanie strategi rozwoju produktów firmy w oparciu o wzornictwo przemysłowe – zrealizowane w 2016 roku.

Ogólne założenia projektowe

Redesign automatycznego analizatora biochemicznego swobodnego dostępu , którego podzespoły stanowią bazę dla analizatora BM-200 oferowanego przez firmę BioMaxima S.A..
Cele projektowe:

 • opracowanie nowej, nowoczesnej pod względem stylistyki obudowy urządzenia, której atrakcyjność będzie skutecznym narzędziem zarówno dla pracowników marketingu, jak i sprzedaży,
 • poprawa ergonomii oraz dodanie nowych cech funkcjonalnych urządzenia,
 • wprowadzenie obudowy, której konstrukcja będzie zapewniała łatwiejszy montaż i serwisowanie urządzenia.

Aparat powinien wyróżniać się funkcjonalnością i łatwością utrzymania w czystości. Zasadniczy element – blat roboczy – powinien być wykonany z materiału zawierającego jony srebra (właściwości bakteriobójcze).
Jego wygląd oraz cechy użytkowe mają wyróżniać go na tle konkurencji.
Wyróżnikiem ma być komputer „All In One” zintegrowany z aparatem, oraz system organizacji blatu roboczego. Pokrywy chłodziarki i karuzeli pomiarowej, w odróżnieniu od urządzeń konkurencji będą miały asymetryczny kształt, uniemożliwiający nieprawidłowe założenie pokrywy.
Wzornictwo i cechy użytkowe aparatu powinny być podstawą dźwigni marketingowej dla wsparcia sprzedaży tego modelu.
Główne cechy wyrobu:

 • produkt nie może stygmatyzować ludzi niepełnosprawnych,
 • łatwy dostęp do wszystkich podzespołów obsługiwanych przez użytkownika i serwisanta,
 • easy access to all subassemblies supported by the user and service technician,
 • łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, odporny na UV i środki chemiczne,
 • projekt wzorniczy musi uwzględniać ekonomicznie uzasadnione proporcje kosztów wdrożeń do kosztów detali w produkcji seryjnej,
 • aparat ma być funkcjonalny, nowoczesny, przyjazny użytkownikowi, ergonomiczny,
 • wodoochronność należy zapewnić na poziomie IP 42-44 (zabezpieczenie przed bryzgami wody), a udarność na poziomie IK – 02-04 (norma EN 60208).
Zakres zrealizowanych prac projektowych

Zakres prac przy projekcie wzorniczym – obejmował :

 • Audyt cech funkcjonalnych i ergonomicznych analizatora stanowiącego bazę podzespołów,
 • Projekt wstępny – szkice koncepcyjne,
 • Projekt wstępny – modele 3D wybranych koncepcji,
 • Projekt właściwy – model 3D, do wykonania dokumentacji prototypowej,
 • Projekt szczegółowy – dokumentacja prototypowa elementów składowych,
 • Prototyp,
 • Walidacja prototypu obudowy,
 • Projekt właściwy – model 3D, do wykonania dokumentacji typowej,
 • Projekt szczegółowy – dokumentacja typowa.

Całość prac projektowych oraz nadzór autorski nad wdrożeniem produktu do produkcji wykonał zespół konstruktorski WÓJCIK DESIGN . Analizator został wdrożony na rynek w pierwszej połowie 2018 roku.

Innowacyjność zastosowanych rozwiązań projektowych

Innowacyjność projektu wzorniczego analizatora biochemicznego BM-200/300 wynika z opracowania konstrukcji w oparciu o  istniejący wyrób .

Celem pracy zespołu projektowego było spełnienie walorów funkcjonalnych zarówno dla użytkowników jak i serwisantów, przy zachowaniu rozsądnej równowagi pomiędzy prostą konstrukcją, kosztami produkcji i wymaganiami certyfikacyjnymi oraz atrakcyjnością kształtu analizatora.

Projekt wzorniczy wykonano na podstawie badań i analiz, w oparciu o dostępne technologie produkcji elementów składowych obudowy analizatora. Podczas prac projektowych zweryfikowano prawidłowość założeń opisanych w briefie inwestora. Wprowadzono zmiany i udoskonalenia projektu realizowane podczas prac wdrożeniowych.

W projekcie wzorniczym zminimalizowano ilość elementów składowych, przy zachowaniu oczekiwanej wygody użytkowania, a także ergonomii obsługi serwisowej analizatora.

Osiągnięty efekt projektowy

Poprawa ergonomii oraz dodanie nowych funkcji urządzenia:

 • kształt pokryw dysku reakcji oraz rotoru odczynnikowego zapewniający łatwe dokowanie,
 • uchwyty pokrywek dopasowane ergonomicznie do dłoni,
 • lat roboczy łatwy w demontażu (4 śruby), z miejscami na odłożenie/dokowanie pokryw dysku i rotoru oraz zakrętek od pojemników z próbkami,
 • sterowanie analizatorem następuje (opcjonalnie) za pomocą ekranu dotykowego zawieszonego na urządzeniu,
 • komputer został umieszczony (opcjonalnie) w obudowie ekranu dotykowego, przez co zyskano dodatkowe miejsce na stole, na którym pracuje analizator

Opracowano obudowę, której konstrukcja zapewniała łatwy montaż i serwisowanie urządzenia:

 • osłony boczne i przednia montowane pod blatem roboczym oraz bez widocznych na zewnątrz śrub, przez co jest łatwe utrzymanie czystości aparatu,
 • osłony boczne dokowane/ zaczepione do szkieletu analizatora, montowane za pomocą 3 śrub niewidocznych na zewnątrz, co zapewnia łatwe serwisowanie urządzenia,
 • przy montażu wykorzystano istniejące w szkielecie otwory, przez co ograniczono koszty wytworzenia i montażu urządzenia.

Opracowano nową, nowoczesną pod względem stylistyki obudowę urządzenia, której atrakcyjność jest skutecznym narzędziem zarówno dla pracowników marketingu, jak i sprzedaży.

ROK
2017

Analizator biochemiczny BM-200/300
Analizator biochemiczny BM-200/300
Analizator biochemiczny BM-200/300
Analizator biochemiczny BM-200/300
Analizator biochemiczny BM-200/300
Analizator biochemiczny BM-200/300
Analizator biochemiczny BM-200/300