Projekt wzorniczy produktu – Kapsuła diagnostyczna INNOSENSE – zrealizowany dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Realizację projektu pt. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” sfinansowano ze środków z grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED. Nadano mu nazwę (akronim) „Innosense” (INNOvative SENSE – innowacyjne badanie zmysłów)

Ogólne założenia projektowe

Opis projektowanego wyrobu:
Kapsuła diagnostyczna INNOSENSE, po wyposażeniu jej w dedykowane urządzenia, jest przeznaczona do samodzielnego wykonywania przez pacjenta badań przesiewowych jego zmysłów takich jak: wzrok, słuch, równowaga, smak i powonienie bez konieczności angażowania wspierającej przeszkolonej osoby.

Kapsuła jest przystosowana do współpracy z diagnostycznymi wyrobami medycznymi do badań zmysłów, wytwarzanymi przez innych producentów, zgodnie z ich przeznaczeniem. W obecnej postaci (bez wyposażenia) może być użytkowana jako kabina audiometryczna.

Kapsuła diagnostyczna INNOSENSE jest wyrobem dostosowanym do integracji różnych metod badań zmysłów wewnątrz jednej kabiny. Urządzenie dostosowano do umieszczenia w nim specjalistycznego fotela, oraz kamer wykrywających położenie pacjenta.

Zadanie projektowe:
Wstępny projekt wzorniczy (przed prototyp) został wykonany przez ASP w Warszawie, a prace badawcze w zakresie materiałowym wykonała Politechnika Warszawska.

Na podstawie tych materiałów, opracowań i wstępnego projektu kapsuły, prace nad projektem właściwym INNOSENSE powierzono Wójcik Design, która wykona:
1. Projekt powłoki zewnętrznej Kapsuły zawierający:

 • Projekt wykonawczy paneli ozdobnych, które poprzez swoją konstrukcję, dodatkowo powinny pełnić funkcję izolacji akustycznej. Panele mają również spełniać funkcję informacyjną – poprzez zastosowanie odpowiedniego oświetlenia informować o stanie pracy Kapsuły oraz o awariach i alarmach. Zamawiający oczekuje, że zewnętrzne oświetlenie informacyjne powinno świecić przynajmniej barwą: zieloną czerwona i pomarańczową.
 • Projekt wykonawczy Panelu zewnętrznego, w którym będzie wbudowany komputer
  all-in-one oraz opracowanie procedury dostępu do tego komputera przez serwisantów i administratorów.
 • Opracowanie i wykonanie procedury montażu i demontażu Paneli przez max. dwie osoby w czasie nie dłuższym niż 20 minut.

2. Projekt przestrzeni wewnętrznej Kapsuły.

Zakres zrealizowanych prac projektowych

Zakres prac przy projekcie – obejmował :

 • audyt projektu wizualnego, w skali 1:1 – przed-prototypu kapsuły,
 • opracowanie projektu wzorniczego wnętrza obiektu Kapsuły Badań Zmysłów wraz z modyfikacją projektu powłoki zewnętrznej kapsuły,
 • wykonanie projektu technicznego,
 • wykonanie projektu wykonawczego,
 • wykonanie prototypu kapsuły,
 • wyprodukowanie 6 Kapsuł,
 • przeprowadzenie procedury oceny zgodności z dyrektywą 93/42/EEC w sprawie oznakowania CE i nadanie oznakowania CE.

Całość prac projektowych oraz wdrożenie wyrobu do produkcji wykonał zespół WÓJCIK DESIGN wraz z kooperantami.

Innowacyjność zastosowanych rozwiązań projektowych

Celem pracy zespołu projektowego było spełnienie walorów funkcjonalnych zarówno dla użytkowników jak i serwisantów, przy zachowaniu rozsądnej równowagi pomiędzy prostą konstrukcją, kosztami produkcji i wymaganiami certyfikacyjnymi oraz atrakcyjnością kształtu kapsuły.

Projekt wzorniczy wykonano na podstawie badań i analiz, w oparciu o dostępne technologie produkcji elementów składowych kapsuły. Podczas prac projektowych zweryfikowano prawidłowość założeń opisanych w briefie inwestora, we współpracy z firmami Elkab i Conet  (firmy odpowiedzialne za system informatyczny i okablowanie kapsuły) oraz konsultantami d/s niepełnosprawności ruchowej.


Podczas prac wdrożeniowych dokonywano dalszych zmian i udoskonaleń:

 • zaprojektowane moduły, może wymienić każda przeszkolona osoba,
 • konstrukcja metalowa została poddana komputerowej analizie naprężeń statycznych z wynikiem pozytywnym,
 • w projekcie wzorniczym zminimalizowano ilość elementów składowych, przy zachowaniu oczekiwanej wygody użytkowania, a także ergonomii obsługi serwisowej kapsuły,
 • wyrób został poddany analizie ryzyka z wynikiem pozytywnym,
 • zaprojektowany obiekt spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EEC oraz norm medycznych dla produktów.

 

Osiągnięty efekt projektowy

Kapsuła Badań Zmysłów to pierwsze na świecie, zintegrowane urządzenie do badania wielu zmysłów człowieka.


Stworzono innowacyjną kapsułę diagnostyczno – rehabilitacyjną, która będzie mogła być instalowana w różnych ośrodkach terenowych, przyczyni się do upowszechnienia i poprawy dostępu do badań profilaktycznych osób z zaburzeniami wielu narządów zmysłów, a także ich rehabilitację.


Kapsuła Badania Zmysłów 5.08.2018 r. została nagrodzona złotym medalem w kategorii wynalazków podczas 3 edycji targów Japan Design, Idea & Invention Expo-2018, zorganizowanej przez World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) oraz Chizai Corporation. 


Kolejnym planowanym krokiem będzie opracowanie wersji mobilnej kapsuły.

ROK
2017

Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE
Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE
Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE
Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE
Montaż szkieletu kapsuły INNOSENSE
Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE
Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE
Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE
Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE
Montaż ścian wewnętrznych kapsuły
Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE