Projekt wzorniczy produktu – mobilna kapsuła do badań przesiewowych zmysłów INNOSENSE – zrealizowany dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Projekt mobilnej kapsuły jest rozwinięciem zrealizowanego projektu kapsuły stacjonarnej „Innosense” (INNOvative SENSE – innowacyjne badanie zmysłów)
W ramach realizacji projektu, opracowano prototyp Kapsuły Badań Zmysłów, jako obiektu o budowie modułowej (umożliwia jej wielokrotny montaż i demontaż). Ograniczeniem prototypu była możliwość jego wykorzystania tylko w pomieszczeniach zamkniętych

Założenia projektowe

Opis projektowanego wyrobu:

Mobilna kapsuła diagnostyczna INNOSENSE, jest przystosowana do współpracy z diagnostycznymi wyrobami medycznymi do badań zmysłów, wytwarzanymi przez innych producentów, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zadanie projektowe:
Zadaniem projektowym było opracowanie projektu wzorniczego na bazie projektu funkcjonalnego i założeń do projektu konstrukcyjnego kapsuły. Wewnątrz obiektu została zainstalowana technologia, która pozwoli na diagnostykę zmysłów: – równowagi – wzroku – słuchu – węchu oraz mowy. W tym celu opracowano mobilną wersję konstrukcji kapsuły, umożliwiającą łatwą instalację (przez dwóch pracowników) w miejscu użytkowania.

W projekcie wzorniczym uwzględniono niskoseryjne technologie produkcji i niskie koszty wdrożenia oraz wytwarzania poszczególnych elementów, a także pożądane cechy emocjonalne i wizerunkowe kapsuły, zgłoszone przez inwestora na etapie konsultacji przedprojektowych.

W konstrukcji kapsuły zastosowano materiały kompozytowe trudnozapalne i samogasnące posiadające właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Zgodnie z wymogami badań wzroku i rozpoznawania barw, przyjęto dla wnętrza kapsuły neutralny odcień RAL 9003. Ściany zewnętrzne mogą być wyprodukowane w dowolnej barwie. Dla zrealizowania powyższych zdań, wybrano niskoseryjną technologię produkcji detali z kompozytu poliestrowo-szklanego.

Jako technologie uzupełniające wybrano wycinanie laserowe oraz obróbką plastyczną aluminium. Wykluczono technologie spawania i zgrzewania aluminium. (ze względu na efekt niekontrolowanego osłabienia spawanej konstrukcji). Do spojenia profili konstrukcji w całość, zastosowano technikę nitowania, klejenia, spawania oraz skręcania elementów kapsuły. W projekcie zastosowano jeden rozmiar śrub do skręcania wszystkich elementów konstrukcji.

Zakres zrealizowanych prac projektowych

Zakres prac przy projekcie – obejmował :

  • opracowanie projektu wzorniczego,
  • wykonanie projektu technicznego,
  • wykonanie projektu wykonawczego,
  • wykonanie prototypu kapsuły,
  • przeprowadzenie procedury oceny zgodności z dyrektywą 93/42/EEC w sprawie oznakowania CE i nadanie oznakowania CE,
  • Opracowanie i wdrożenie projektu Infokiosku na monitor zewnętrzny.

Całość prac projektowych oraz wdrożenie wyrobu do produkcji wykonał zespół WÓJCIK DESIGN wraz z kooperantami.

Innowacyjność zastosowanych rozwiązań projektowych

Kapsuła Badań Zmysłów to pierwsze na świecie, zintegrowane urządzenie do badania wielu zmysłów człowieka. Dzięki wersji mobilnej kapsuły większa liczba pacjentów ma możliwość skorzystania z tej formy diagnostyki.

Cechy funkcjonalne i ergonomiczne kapsuły :

W projekcie konstrukcji mobilnej zastosowano drugie drzwi do obsługi wózków inwalidzkich oraz elektryczna windę podnoszącą wózek do poziomu podłogi kapsuły.

Konstrukcje lawety obudowano panelami z kompozytu, które są demontowana na czas transportu. Ściany, sufit i podłoga kapsuły są ocieplone . Podłoga ma wmontowane ogrzewanie elektryczne . Kapsuła posiada klimatyzację.

Kapsułę zamontowano na lawecie do przewożenia samochodów. Laweta jest wyposażona w spojler w którym zabudowano schowek na przydatne akcesoria i narzędzia.

Podczas jazdy, osłony boczne są schowane do pojemnika pod podłogą lawety, a elementy schodów w przestrzeni pomiędzy lawetą a podłogą kapsuły.

Ze względu na sposób użytkowania laweta z kapsułą jest wyposażona we własne źródło zasilania DC 12V o pojemności 80-100 Ah. Służy ono do zasilania windy do wózków inwalidzkich oraz systemu alarmowego kapsuły. Akumulator typu żelowego umieszczono w podłodze schowka-spojlera.

W przestrzeni pomiędzy płytą lawety a podłogą kapsuły umieszczono schowki do przewozu elementów składanej konstrukcji schodów.

Dla zapewnienia maksymalnej ciszy wewnątrz, zaprojektowano ściany kapsuły wyposażone w dyfuzor służący do rozpraszania energii fal dźwiękowych o częstotliwościach powyżej 1 kHz. (minimalizuje pogłos). Wewnątrz modułów ścian, zastosowano materiał pochłaniający energię fal niższej częstotliwości.

Osiągnięty efekt projektowy

Celem pracy zespołu projektowego było spełnienie walorów funkcjonalnych zarówno dla użytkowników jak i serwisantów, przy zachowanie rozsądnej równowagi pomiędzy prostą konstrukcją, kosztami produkcji i wymaganiami certyfikacyjnymi oraz atrakcyjnością kształtu kapsuły.

Projekt wykonano na podstawie badań i analiz, w oparciu o dostępne technologie produkcji elementów składowych kapsuły. Podczas prac projektowych zweryfikowano prawidłowość założeń opisanych w briefie inwestora. Podczas prac wdrożeniowych dokonano dalszych zmian i udoskonaleń projektu . Wszystkie prace wdrożeniowe były objęte standardowym nadzorem autorskim.

Zaprojektowane moduły, może wymienić każda przeszkolona osoba.
W wyrobie zminimalizowano ilość elementów składowych, przy zachowaniu oczekiwanej wygody użytkowania, a także ergonomii obsługi serwisowej kapsuły.

Projekt zrealizowano według briefu dostarczonego przez inwestora, we współpracy z firmami Elkab i Conet (firmy odpowiedzialne za system informatyczny i okablowanie kapsuły) oraz konsultantami d/s niepełnosprawności ruchowej.

ROK
2019

Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE
Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE