Projekt koncepcyjny pojazdu elektrycznego na zlecenie firmy ZNTK Radom

Konstrukcja wyrobu autorstwa firmy ZNTK Radom. 
Wzornictwo przemysłowe autorstwa Jerzego Wójcika.

ROK
2008

Projekt koncepcyjny pojazdu elektrycznego
Projekt koncepcyjny pojazdu elektrycznego
Projekt koncepcyjny pojazdu elektrycznego