Projekt wzorniczy produktu – elementy wyposażenia siłowni zewnętrznych

Był to projektów sprzętów, wyposażenia siłowni zewnętrznej zrealizowany dla firmy F.P.H.U Kafcio .

Ogólne założenia projektowe

Opis zaprojektowanego wyrobu:
Konstrukcja oparta na elemencie nośnym – podstawowym, na którym będzie budowany system urządzeń siłowni zewnętrznych.

Konstrukcja ma zapewnić budowanie zestawów : 2,3,4 stanowiskowych . Ważne kryterium, które wyrób powinien spełniać to bezpieczeństwo i podstawy ergonomii użytkownika oraz łatwą obsługę dla serwisanta. Wykonane urządzenia powinny być odporne na zróżnicowane warunki atmosferyczne.

Potencjalni klienci to urzędy miejskie i gminne. Zakup następuje poprzez przetarg.
Podstawowe kryterium decyzji zakupowej jest cena.

System  pozwalający na atrakcyjne zagospodarowanie często odwiedzanych miejsc publicznych, np. parków, placów zabaw, stadionów sportowych, itp.
Urządzenia są ogólnodostępne więc będą narażone na wandalizm.

Ćwiczenia na zaprojektowanym sprzęcie powinny być proste i intuicyjne, dostępne zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych

Komplet sprzętów/urządzeń przeznaczonych dla siłowni zewnętrznych. Oferowany w wersjach:

  • standardowej (zbudowanej na słupie),
  • na pylonie, na którym jest umieszczona instrukcja obsługi urządzenia,
  • dla osób niepełnosprawnych.
Zakres zrealizowanych prac projektowych

Zakres prac obejmował współpracę przy opracowaniu strategii rozwoju produktu , zaprojektowanie wzornicze produktu, opracowanie pełnej dokumentacji technicznej przez zespół konstruktorski WÓJCIK DESIGN.

Wdrożone rozwiązania projektowe

Siłownie zewnętrzne to sprzęt z którego korzystają ludzie w różnym wieku i różnej sprawności fizycznej, wszystkie zastosowane rozwiązania wynikały z celu, jakim jest osiągnięcie maksymalnej funkcjonalności urządzenia.

Poszczególne wyroby należą do rodziny urządzeń cechujących się spójną stylistyką oraz o ile to możliwe z zastosowaniem wspólnych elementów konstrukcyjnych.

W konstrukcji urządzeń zastosowano zwykłą stali konstrukcyjną lakierowaną, Łączenie elementów stalowych przez spawanie lub elementy złączne znormalizowane. Stosowane materiały powinny być materiałami ogólnodostępnymi, znanymi i nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla użytkownika.

W zakresie bezpieczeństwa użytkowania:
Zaprojektowane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN 16630:2015-06 – Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

W zakresie ochrony zdrowia użytkownika:
zastosowano podzespoły posiadające atesty producentów, potwierdzające wymagany stopień bezpieczeństwa i zgodność z normami przedmiotowymi.

Osiągnięty efekt projektowy

Oryginalny efekt został osiągnięty poprzez wykorzystanie powszechnie stosowanych technologii: ciecie laserem, gięcie profili i blachy stalowej. Połączonych ze sobą spawem. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju (sustainability) ograniczamy zastosowanie tworzyw sztucznych oraz materiałów „kosztownych” dla środowiska naturalnego.

Zastosowane środki stylistyczne służyły powstaniu produktu wyróżniającego się pośród wyrobów swojej klasy. Celem jest budowanie/wzmocnienie marki. Dodając do cech firmy dbającej o użytkownika , ale także mającej świadomość znaczenia dizajnu.

Wzornictwo i konstrukcja wyrobu – WÓJCIK DESIGN

Producent- F.P.H.U Kafcio
ROK
2019