Projekt wzorniczy produktów – szafeczki przyłóżkowe LoKa Classic, LoKa Classic Plus

Efektem wprowadzonej strategi rozwoju produktów firmy U.B.M. KOTASIŃSKA jest projekt wzorniczy szafeczki przy łóżkowej LoKa – 01 modeli: LoKa Classic i LoKa Classic Plus. Projektowane wyroby poszerzają ofertę wyposażenia szpitalnych sal chorych – łóżek szpitalnych: LP, LR – „WERSA”, LoRe oraz LoPi.

Ogólne założenia projektowe

Opis zaprojektowanych wyrobu:
Szafka wykonana jest z profili oraz blach stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Układ jezdny szafki wyposażony jest w podwozie z indywidualną blokadą 2 kół przednich. Blat główny i blat boczny (Loka Classic Plus), fronty szuflad i drzwiczki są wykonane z płyty HPL . Osłony boczne, wkłady do szuflad oraz kosz na obuwie wykonane są z tworzywa ABS . Regulacja wysokości blatu jest realizowana za pomocą sprężyny gazowej.
Szafka może być wykonana w jednej z czterech wersji:

  • z jedną górną szufladą,
  • z jedną górną szufladą oraz blatem bocznym,
  • z dwiema szufladami,
  • z dwiema szufladami oraz blatem bocznym.

Zastosowanie szafki:
Szafka przy łóżkowa LoKa przeznaczona jest do użytkowania przez pacjentów szpitali w trakcie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób.
Szafka przy łóżkowa LoKa ma zastosowanie w następujących środowiskach (obszarach) leczenia:

  • długoterminowa opieka, oddziały szpitalne, gdzie nadzór medyczny jest wymagany a monitoring jest zapewniony jeśli to konieczne,
  • zakłady Opiekuńczo – Lecznicze.

Priorytetem projektu wzorniczego produktu było kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju (sustainability) poprzez ograniczenie zastosowania tworzyw sztucznych oraz materiałów „kosztownych” dla środowiska naturalnego. Zastosowanie odpowiednich środków stylistycznych ma służyć powstaniu produktu wyróżniającego się pośród wyrobów w swojej klasie, oraz budowanie/wzmocnienie marki firmy mającej świadomość znaczenia wzornictwa przemysłowego – industrial designu.

Zakres zrealizowanych prac projektowych

Zakres prac przy projekcie wzorniczym – obejmował opracowanie strategii rozwoju produktu – zrealizowane w 2014 roku oraz opracowanie wzornicze produktu będącego poszerzeniem wyposażenia szpitalnych sal chorych – zrealizowany w 2015 roku.
Wykonano pełną dokumentację techniczną oraz technical file (instrukcję obsługi wyrobu oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji wyrobu medycznego). Całość prac projektowych oraz nadzór autorski nad wdrożeniem produktu do produkcji wykonał zespół konstruktorski WÓJCIK DESIGN. Szafeczka została wdrożona na rynek w pierwszej połowie 2017 roku

Innowacyjność zastosowanych rozwiązań projektowych

Innowacyjność projektu wzorniczego szafeczki przy łóżkowej LoKa wynika z opracowania konstrukcji zapewniającej możliwość szerokiego zastosowania wyrobu w placówkach medycznych.
Zaprojektowano uniwersalną konstrukcję umożliwiającą opracowanie różnych od względem funkcjonalnym i stylistycznym wersji. Na bazie powstałej konstrukcji można opracować kolejne wyroby stanowiące wyposażenie szpitalne (wózki, asystory).

Osiągnięty efekt projektowy

Wdrożenie na rynek projektu wzorniczego szafeczki przy łóżkowej LoKa poszerzył ofertę firmy U.B.M. KOTASIŃSKA o wyrób z najwyższej półki w swojej klasie.
Wprowadzenie nowych, bardziej zaawansowanych technologicznie wyrobów wzmocniło konkurencyjność firmy na rynku sprzętu medycznego.

W projekcie szafeczki zastosowano szeroko rozumianą unifikację materiałową z poprzednio zaprojektowanymi wyrobami. W miarę możliwości stosowano te same części i podzespoły co ma wpływ na optymalizację kosztów produkcji.
Szafeczka przy łóżkowa LoKa poprzez swoją funkcjonalność oraz wyposażenie dodatkowe zapewnia wysoki komfort zarówno pobytu pacjenta jak i pracę personelu.
Wszystkie wersje szafeczki LoKa powstały w myśl szeroko rozumianego
design thinking.Powstałe produkty  które poprzez dbałość o ergonomię , mają dobrze służyć użytkownikom przez co zapewniają sukces ich producentowi.

ROK
2015

Szafka przyłóżkowa LoKa Classic
Szafka przy łóżkowa LoKa Classic Plus
Szafka przy łóżkowa LoKa Classic Plus
Szafka przy łóżkowa LoKa Classic Plus
Szafka przy łóżkowa LoKa Classic Plus
Szafka przy łóżkowa LoKa Classic Plus
Szafka przy łóżkowa LoKa Classic Plus