WÓJCIK DESIGN projektowanie wzornicze

WÓJCIK DESIGN od wielu lat działa na rynku związanym z projektowaniem wzorniczym – industrial designem – sprzętów medycznych. Mimo iż siedziba jest w województwie śląskim, projektujemy dla firm z całej Polski. Wzornictwo przemysłowe czyli industrial design  jako dziedzina jest powiązane z naukami ścisłymi. To współpraca projektanta – dizajnera z inżynierami i konstruktorami, technologami i ekspertami. To praca multidyscyplinarnego zespołu wynikająca z ich zaangażowania poparta doświadczeniem i zrealizowanymi projektami.

Wzornictwo przemysłowe – industrial design wymaga więc ścisłej, interdyscyplinarnej wiedzy opartej na znajomości: materiałów ( ich właściwościach i możliwościach zastosowania), rysunku technicznego, konstrukcji maszyn ( zastosowanych do projektu) a nawet podstaw mechaniki. To działalność ze wszech miar twórcza polegająca na nadaniu projektowanemu przedmiotowi założonych ( w projekcie) oczekiwanych cech zewnętrznych, spójnych i funkcjonalnych – spełniających oczekiwania zarówno producenta jak i użytkownika.

Jak stworzyć rzecz spełniającą takie oczekiwania? Wydaje się to być trudne? – Nie dla Firmy Wójcik Design zajmującej się projektowaniem wzorniczym sprzętu medycznego. Moja firma zanim przystąpi do kreacji produktu, musi wiedzieć o potrzebach producenta – służą temu audyt wzorniczy i brief – czyli szczegółowy plan dotyczący przyszłego, zaprojektowanego produktu z uwzględnieniem potrzeb rynku, strategii komercyjnej, techniki i stylu życia, innowacyjności, modelowania produktu aż po nadzór nad jego wykonaniem i wdrożeniem do produkcji. Następnie praca zostaje podzielona na etapy, których realizacja – krok po kroku – zbliża do osiągnięcia celu, a więc wyprodukowania przedmiotu na skalę przemysłową – i może to być zarówno produkcja seryjna jak i jednostkowa.

Do krótkiego przedstawienia mojej firmy – czyli czym się dokładnie zajmujemy – posłuży mi projekt analizatora biochemicznego swobodnego dostępu BM 200. W tym projekcie chodziło o redesign  automatycznego analizatora biochemicznego swobodnego dostępu, którego podzespoły będą stanowić bazę dla analizatora BM-200 oferowanego przez firmę BioMaxima S.A..

Jako priorytet projektowania wzorniczego jest rozpoznanie potrzeby – muszę mieć nowoczesny przedmiot lub w tym konkretnym przypadku –  zmodernizować przedmiot już istniejący.
Przeprowadzamy na tym etapie  
audyt wzorniczy , który definiuje potrzeby zleceniodawcy w zakresie powstania nowego, unikalnego i innowacyjnego na rynku produktu. Będzie to podstawą dla ogólnych założeń projektu.

Następnie odbywa się  praca koncepcyjna ( tzw. projekt wstępny ) – wymyślenie rzeczy, która zaspokoi tę potrzebę ( szkice koncepcyjne)

by następnie móc ją zaprojektować ( modele 3D)

i sprawdzić jej działanie (prototyp).


Na końcu, po uwzględnieniu wszystkich czynników ( funkcjonalności, ergonomii i wyglądu) rzecz staje się wreszcie rzeczywistym przedmiotem użytkowym, który będzie można produkować i sprzedawać. Jest to projekt właściwy zawierający wdrożone rozwiązanie.

Nasze kompetencje są poparte umiejętnościami projektowo – wdrożeniowymi dzięki którym oferujemy kompleksowe opracowanie produktu, począwszy od współpracy przy opracowaniu założeń projektowych, po nadzór nad wdrożeniem do produkcji.

Firma Wójcik Design  jako kolejny etap realizowanego projektu oferuje również usługi dotyczące wprowadzenia wyrobu medycznego na rynek oraz przygotowania do certyfikacji wymagań normy EN ISO 13485:2016 ( zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach  medycznych ). Przygotowujemy pełną dokumentację wyrobu do celów rejestracji oraz pozostałych dokumentów związanych ze zgłoszeniem oraz dokonujemy formalnego zgłoszenia wyrobu do Rejestru.

Jak się właśnie dowiedzieliście Państwo z pasją i z doświadczeniem projektujemy produkty, które dobrze służą ich użytkownikom przez co zapewniają sukces ich producentom. Po więcej informacji zapraszam na moją stronę i zachęcam do kontaktów dotyczących współpracy.

 

Leave your comment