Projekt ergonometru

Projekt zrealizowany na zlecenie ITAM Zabrze.

Konstrukcja wyrobów autorstwa ITAM Zabrze
Wzornictwo przemysłowe autorstwa Jerzego Wójcika.

ROK
2008

Ergometer
Ergonometr