Projekt wzorniczy produktu – przenośnego stanowiska do samodzielnych
badań przesiewowych słuchu i oceny zaburzeń przetwarzania słuchowego – Hear Box- zrealizowany dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Prace były związane są z realizacją Projektu: „Adaptacyjny system przesiewowo-diagnostyczny
Hear Box”, wybranego do dofinansowania w ramach: Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój 2014-2020.

Ogólne założenia projektowe

Opis zaprojektowanego wyrobu:

Stanowisko Hear Box – do samodzielnych badań
przesiewowych słuchu opartych o algorytmy automatycznej detekcji progu słyszenia oraz samodzielne
testy do wykonania oceny zaburzeń przetwarzania słuchowego. Sam proces badania będzie
wspomagany przez algorytmy aktywnej redukcji hałasu. Pozwoli to na prowadzenie wiarygodnych
badań przesiewowych słuchu w miejscach użyteczności publicznej. Opracowanie i wdrożenie interfejsu
ANC znacząco zmniejszy odsetek wyników fałszywie dodatnich – poniżej 5%.

Główne cechy wyrobu:

  • produkt nie może stygmatyzować ludzi niepełnosprawnych,
  • łatwy dostęp do wszystkich podzespołów obsługiwanych przez badanego, personelu medycznego i serwisanta,
  • łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, odporny na UV i środki chemiczne,
  • projekt wzorniczy musi uwzględniać ekonomicznie uzasadnione proporcje kosztów wdrożeń do kosztów detali w produkcji seryjnej.

Priorytetem projektu wzorniczego produktu było kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju (sustainability) poprzez ograniczenie zastosowania tworzyw sztucznych oraz materiałów „kosztownych” dla środowiska naturalnego. Zastosowanie odpowiednich środków stylistycznych ma służyć powstaniu produktu wyróżniającego się pośród wyrobów w swojej klasie, oraz budowanie/wzmocnienie marki firmy mającej świadomość znaczenia wzornictwa przemysłowego – industrial designu.

Zakres zrealizowanych prac projektowych

Wykonano pełną dokumentację wzorniczą oraz  techniczną. Całość prac projektowych oraz nadzór autorski nad wdrożeniem produktu do produkcji wykonał zespół konstruktorski WÓJCIK DESIGN.

Innowacyjność zastosowanych rozwiązań projektowych

Konstrukcja stanowiska Hear Box, służącego do diagnostyki słuchu, została zaprojektowana w postaci mobilnego wózka z kolumną o elektrycznie regulowanej wysokości, oraz kompozytowej konsoli z wbudowanym, wymiennym modułem diagnostyczno-pomiarowym. Produkt został zaprojektowany tak, by możliwe było korzystanie przez
ludzi jeżdżących na wózkach oraz przez użytkowników o wzroście od 120 do 190 cm. Zakres regulacji wysokości wynosi 60 cm.

Konsolę diagnostyczną za pomocą specjalnego klucza, można oddzielić od wózka na czas transportu. Moduł diagnostyczny   z audiometrem i słuchawkami, na czas serwisowania, można oddzielić od konsoli. Moduł diagnostyczny mocowany jest za pomocą śrub.

Obudowa aparatu jest jednobryłowa, a jej sztywność i odporność na udary zapewnia poliestrowo-szklany materiał kompozytowy, o zmiennej grubości ścianki. To rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie metalowej, wewnętrznej
konstrukcji nośnej, przejmującej obciążenia.

Oprócz uwzględnienia aspektów ergonomii i technologii produkcji małoseryjnej w projekcie uwzględniono maksymalne skrócenie łańcucha kooperacyjnego. Obudowa ekranu została zaprojektowana tak, by w pewnym zakresie możliwa
była zmiana modelu (gabarytu) monitora.

Osiągnięty efekt projektowy

Konstrukcja, która powstała spełnia wymagania postawione przez zleceniodawcę (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu). Hear Box powiększa rodzinę wyrobów diagnostycznych rozwijanych przez IFiPS. Powyższe stanowisko do badań przesiewowych daje możliwość przeprowadzenia samodzielnego badania słuchu co w obecnej, ograniczonej dostępności do usług medycznych jest cenna.

ROK
2023