Projekt koncepcyjny łóżka porodowego

Projekt zrealizowany w ramach multidyscyplinarnego zespołu konstruktorskiego Famed Żywiec S.A..

Projekt wyrobu autorstwa Jerzego Wójcika.

ROK
2009

Projekt koncepcyjny łóżka porodowego
Projekt koncepcyjny łóżka porodowego
Projekt koncepcyjny łóżka porodowego
Projekt koncepcyjny łóżka porodowego
Projekt koncepcyjny łóżka porodowego
Projekt koncepcyjny łóżka porodowego