Unity stomatologiczne produkowane przez Famed Żywiec S.A.

Projekty zrealizowane w ramach multidyscyplinarnego zespołu konstruktorskiego Famed Żywiec S.A..

Konstrukcje wyrobów autorstwa Ryszarda Stolarskiego oraz Mirosława Trojanowskiego.
Wzornictwo przemysłowe autorstwa Jerzego Wójcika.

LATA
Od 2000 do 2009

Unit stomatologiczny US-05 IBIS
Unit stomatologiczny US-03 FENIKS
Unit stomatologiczny US-05 GRYF
Unit stomatologiczny MotoUnit
Unit stomatologiczny US-08
Unit stomatologiczny US-05 GRYF
Unit stomatologiczny US-08