Klawiatury sterowania do wyrobów produkowanych przez Famed Żywiec S.A.

Projekty zrealizowane w ramach multidyscyplinarnego zespołu konstruktorskiego Famed Żywiec S.A.

Projekty graficzne autorstwa Jerzego Wójcika.

LATA
Od 2000 do 2009

Panel sterowania do łóżka szpitalnego na OIOM
Panel sterowania do unitu stomatologicznego
Panel sterowania do unitu stomatologicznego
Panel sterowania do unitu stomatologicznego
Panel sterowania do lampy operacyjnej