Projekt wzorniczy szczytów i poręczy bocznych do łóżka rehabilitacyjnego przeznaczonego do opieki długookresowej.

Prace zrealizowane na zlecenie  firmy ELBUR sp. z o.o. sp.k.

Ogólne założenia projektowe

Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do opieki długookresowej. Szczyty i barierki boczne wykonane z drewna lub materiału drewnopodobnego.

Zakres zrealizowanych prac projektowych

Zakres prac przy projekcie wzorniczym mechanizmu suwaka barierek bocznych – obejmował :

  • przygotowanie założeń projektowych,

  • opracowanie szkiców koncepcyjnych,

  • model 3D projektu,

  • wizualizacja projektu,

  • przygotowanie dokumentacji prototypowej oraz dokumentacji technicznej typowej,

  • nadzór autorski nad wdrożeniem do produkcji.

Zakres prac przy projekcie wzorniczym – obejmował :

  • projekt wstępny – szkice koncepcyjne szczytów, barierek bocznych łóżka,
  • projekt wstępny – modele 3D wybranych koncepcji,

Powyższe prace  wykonał  zespół   WÓJCIK DESIGN .

ROK
2020