Projekt wzorniczy produktu – stołu do rehabilitacji StoRe – Basic oraz StoRe – Plus

Wynikiem przeprowadzenia analizy działalności firmy U.B.M. KOTASIŃSKA w zakresie wzornictwa przemysłowego (audyt wzorniczy) było opracowanie strategii rozwoju produktów.
Punktem wyjścia projektu była ocena (funkcjonalności – 
ergonomii, konstrukcji, technologiioraz ekonomii wytwarzania) oferowanych przez firmę kozetek lekarskich.

Ogólne założenia projektowe

Projektowany stół do rehabilitacji powinien być konstrukcją prostszą i tańszą w produkcji niż oferowana kozetka lekarska. Wprowadzono w projekcie wzorniczym unifikację materiałową z nowo projektowanymi fotelami zabiegowymi.
Stół wykonany z rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Segmenty leża oraz zagłówka są tapicerowane.
Regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówka realizowana jest za pomocą rastomatów poprzez podniesienie segmentu, a potem ustalenie położenia segmentu pod pożądanym kątem.
Stół do rehabilitacji StoRe – Basic oraz StoRe – Basic Plus (podwyższony) przeznaczone są do przeprowadzania badań pacjentów, wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii i masażu prostego, suchego, aktywnego. Mogą pełnić rolę leżanki lub stołu zabiegowego.
Stół powinien umożliwić pacjentom przybranie prawidłowej pozycji do przeprowadzenia efektywnego i bezpiecznego zabiegu. Konstrukcja stołu powinna umożliwiać łatwy i możliwie pełny dostęp do pacjenta.
Potencjalni klienci to zarówno placówki publicznej służby zdrowia, jak i prywatne gabinety..
Kobiety stanowią większość w zawodach medycznych, dlatego w realizowanym projekcie jest uwzględniana
ergonomia i stylistyka projektowanego produktu.
Personel medyczny z racji wykonywanego zawodu to ludzie wiedzący w jaki sposób praca wpływa na nasze zdrowie.
Projektowanie produktu powinno charakteryzować się troską o zapewnienie ergonomii dla wszystkich użytkowników urządzenia.
Z racji tego, że w dużym stopniu „kupujemy oczami”, oryginalne
wzornictwo produktu może wpłynąć na decyzję klienta.
Stosowane materiały powinny być materiałami ogólnodostępnymi, znanymi i nie stwarzającymi bezpośredniego zagrożenia zarówno dla personelu jak i dla pacjenta.

Zakres zrealizowanych prac projektowych

Zakres prac obejmował współpracę przy opracowaniu strategii rozwoju produktu ,zaprojektowanie wzornicze produktu , opracowanie pełnej dokumentacji technicznej przez zespół konstruktorski WÓJCIK DESIGN , nadzór autorski nad wdrożeniem produktu do produkcji.

Wdrożone rozwiązania projektowe

W projekcie wzorniczym stołu rehabilitacyjnego udało się uzyskać innowacyjny produkt  o prostej, ale wytrzymałej konstrukcji. Ograniczenie elementów konstrukcyjnych zapewnia łatwe mycie i dezynfekcję. Dodatkowy plus konstrukcji, to proste oprzyrządowanie technologiczne oraz łatwy montaż. W regulacji zagłówka zrezygnowano z produkcji własnego mechanizmu, na rzecz handlowych rastomatów, przez co ograniczono koszty wytworzenia wyrobu.

Osiągnięty efekt projektowy

Zastosowane środki stylistyczne zapewniły powstanie produktu wyróżniającego się pośród wyrobów swojej klasy. Stoły rehabilitacyjne StoRe – Basic oraz StoRe – Plus zostały wdrożone na rynek w 2016 roku.

ROK
2015

 

Stół rehabilitacyjny StoRe
Stół rehabilitacyjny StoRe
Stół rehabilitacyjny StoRe – Plus
Stół rehabilitacyjny StoRe
Stół rehabilitacyjny StoRe – Plus