Wielofunkcyjny fotel zabiegowy FoZa Surgi

Projekt wzorniczy produktu – wielofunkcyjny fotel zabiegowy FoZa Surgi Prace nad projektem wielofunkcyjnego fotela zabiegowego FoZa Surgi poprzedziło przygotowanie dokumentu: „Strategia rozwoju wzornictwa marki UBM Meble medyczne do roku 2025”. Opracowanie zawiera zalecenia w zakresie stanu oferty produktów i usług, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji  z klientem oraz zasad komunikacji marki.
WIĘCEJ

Mobilna kapsuła diagnostyczna INNOSENSE

Projekt wzorniczy produktu – mobilna kapsuła do badań przesiewowych zmysłów INNOSENSE - zrealizowany dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Projekt mobilnej kapsuły jest rozwinięciem zrealizowanego projektu kapsuły stacjonarnej „Innosense” (INNOvative SENSE – innowacyjne badanie zmysłów) W ramach realizacji projektu, opracowano prototyp Kapsuły Badań Zmysłów, jako obiektu o budowie modułowej (umożliwia
WIĘCEJ

Kapsuła diagnostyczna INNOSENSE

Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE
Projekt wzorniczy produktu – Kapsuła diagnostyczna INNOSENSE - zrealizowany dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Realizację projektu pt. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” sfinansowano ze środków z grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED. Nadano mu
WIĘCEJ