Projekt wzorniczy uniwersalnego stołu do badań

Projekt zrealizowany na zlecenie firmy STOLTER Sp. z o.o.

Wzornictwo oraz konstrukcja produktu autorstwa WÓJCIK DESIGN.

ROK
2013

Uniwersalny stół do badań
Uniwersalny stół do badań
Uniwersalny stół do badań
Uniwersalny stół do badań
Uniwersalny stół do badań
Uniwersalny stół do badań
Uniwersalny stół do badań