Projekt wzorniczy produktu – łóżko szpitalne WERSA

Decyzja o rozpoczęciu tego projektu wynikała ze strategii rozwoju produktówprowadzonej w firmie   U.B.M. Kotasińska.
Konstrukcja nowego produktu bazuje na podzespołach łóżka LP.

Ogólne założenia projektowe

Łóżko rehabilitacyjne 4 segmentowe z elektrycznie regulowanymi funkcjami zmiany wysokości leża oraz zmiany kąta pochylenia segmentów oparcia pleców
i podudzia. Przeznaczone jest dla dorosłych pacjentów. Ma zastosowanie w następujących środowiskach (obszarach) leczenia:

  • Szpitalne Oddziały Ratunkowe („Ostry Dyżur”) lub inne placówki medyczne gdzie nadzór medyczny i monitoring jest wymagany,
  • Długoterminowa opieka, oddziały szpitalne, gdzie nadzór medyczny jest wymagany
    a monitoring jest zapewniony jeśli to konieczne. W tych placówkach, łóżko używane w leczeniu może być pomocne
    w utrzymaniu bądź poprawie stanu zdrowia pacjenta

Łóżko szpitalne jest narzędziem pracy personelu medycznego, wszystkie zastosowane rozwiązania mają wynikać z celu, jakim jest osiągnięcie maksymalnej funkcjonalności urządzenia.
Oryginalny efekt wizualny projektu wzorniczego produktu powinien być osiągnięty poprzez wykorzystanie powszechnie stosowanych technologii: ciecie laserem, gięcie profili i blachy stalowej, połączonych ze sobą spawem. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju (sustainability) ograniczamy zastosowanie tworzyw sztucznych oraz materiałów „kosztownych” dla środowiska naturalnego.
Zastosowane środki stylistyczne będą służyły powstaniu  produktu wyróżniającego się pośród wyrobów swojej klasy. Celem jest budowanie/wzmocnienie marki. Firmy mającej świadomość znaczenia wzornictwa przemysłowego – industrial designu.

Zakres zrealizowanych prac projektowych

W zakres prac przy projekcie – łóżka “WERSA” weszło opracowanie wzornicze produktu w dwóch wersjach (wersji podstawowej oraz wersji wydłużanej). Wykonano pełną dokumentację technicznej oraz technical file (instrukcji obsługi wyrobu oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji wyrobu medycznego). Całość prac projektowych oraz nadzór autorski nad wdrożeniem produktu do produkcji wykonał zespół konstruktorski WÓJCIK DESIGN.

Wdrożone rozwiązania projektowe

W zaprojektowanym łóżku zastosowano szeroko rozumianą unifikację materiałową
z łóżkami szpitalnymi LP.
Przy projekcie wzorniczym tego łóżka został zaprojektowany i wdrożony nowy model szczytu, wyprodukowany z polietylenu w technologi rotomoldingu.

Osiągnięty efekt projektowy

Łóżko zostało zaprezentowane w czerwcu 2014 roku na targach “Nowoczesna placówka medyczna”, gdzie wzbudziło zainteresowanie zarówno potencjalnych klientów, jak i dystrybutorów krajowych i zagranicznych.
Wprowadzenie nowych, bardziej zaawansowanych technologicznie wyrobów wzmocniło konkurencyjność firmy na rynku sprzętu medycznego. Podjęto decyzję o oferowaniu wyrobu na eksport.
Osiągnięty przez wdrożone produkty efekt skutkował podjęciem decyzji o rozpoczęciu kolejnych projektów bazujących na łóżkach szpitalnych LP i “WERSA” :

  • Łóżko rehabilitacyjne – LoRe-01,
  • Łóżko rehabilitacyjne LoPi – przeznaczone do opieki paliatywnej, jest w trakcie wdrożenia do produkcji.

ROK
2014

 

Łóżko szpitalne WERSA
Łóżko szpitalne WERSA
Łóżko szpitalne WERSA
Łóżko szpitalne WERSA
Łóżko szpitalne WERSA