Projekty koncepcyjne wózków do przewożenia chorych

Projekty zrealizowane w ramach multidyscyplinarnego zespołu konstruktorskiego Famed Żywiec S.A..

Konstrukcje autorstwa Wojciecha GłowackiegoDominika Dyrlagi, Bartłomieja PieliJakuba Dobosza.
Wzornictwo przemysłowe autorstwa Jerzego Wójcika.

LATA
Od 2000 to 2009

Projekt koncepcyjny wózka do przewożenia chorych
Projekt koncepcyjny wózka do przewożenia chorych
Projekt koncepcyjny wózka do przewożenia chorych