Projekt koncepcyjny produktu – Wózek, stolik mobilny dedykowany Endo Pilotowi.
Ogólne założenia projektowe

Opracowanie projektu koncepcyjnego wózek – mobilnej platformy pod Endo Pilota będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.

Konstrukcja wyrobu ma zapewnić aktualną funkcjonalność podyktowaną współczesnymi wymaganiami. Ważne kryterium, które powinien spełniać wyrób to bezpieczeństwo i podstawy ergonomii personelu oraz łatwą obsługę.

Potencjalni klienci to głównie prywatne gabinety stomatologiczne jak również placówki publiczne.

Personel medyczny z racji wykonywanego zawodu to ludzie wiedzący w jaki sposób praca wpływa na nasze zdrowie. Projekt powinien charakteryzować się troską o zapewnienie ergonomii użytkowników urządzenia.

Wymagane parametry użytkowe

Wózek składający się z trzech demontowalnych zespołów:

  • podstawy na kółkach,
  • kolumny, do której bezpośrednio będzie zamontowany Endo Pilot,
  • zespołu zawierającego: uchwyt dokujący narzędzia (max. 6 narzędzi) Endo Pilota, będący zarówno uchwytem umożliwiający przesuwanie wózka, 2w1

– Uchwyt służący tylko do przesuwania-chwytania, wersja na export (narzędzia zamieszczane będą w oryginalnych uchwytach endopilota)
– Stelaż zapewniający pozycjonowanie przewodów, zabezpieczenie przed splątaniem.
– Wysokość wózka stała.
– Platforma podwieszana w podstawie na sterownik nożny bezprzewodowy pojedynczy, zarówno mieszczący się opcjonalny podwójny Endo Pilota.

Sugestie dotyczące dizajnu

Wózek medyczny jest narzędziem pracy personelu medycznego, wszystkie zastosowane rozwiązania mają wynikać z celu, jakim jest osiągnięcie maksymalnej funkcjonalności urządzenia.

Wyrób może należeć do rodziny wózków specjalistycznych cechujących się spójną stylistyką oraz o ile to będzie możliwe z zastosowaniem wspólnych elementów konstrukcyjnych.

W konstrukcji urządzeń zastosowano zwykłą stali konstrukcyjną lakierowaną, Łączenie elementów stalowych przez spawanie lub elementy złączne znormalizowane. Stosowane materiały powinny być materiałami ogólnodostępnymi, znanymi i nie stwarzającymi bezpośredniego zagrożenia dla użytkownika.

Zastosowane środki stylistyczne będą służyły powstaniu produktu wyróżniającego się pośród wyrobów swojej klasy. Celem jest budowanie/wzmocnienie marki. Dodając do cech firmy dbającej o użytkownika i pacjenta, ale także mającej świadomość znaczenia dizajnu.

Budowa wózka powinna umożliwiać łatwe mycie i dezynfekcję oraz posiadać jak najmniejszą ilość szczelin, gdzie mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia.

Kolumna – profil aluminiowy, dedykowany do wózka z opcją lakierowania wg. RAL.

Cechy projektowanego wyrobu warunkujące bezpieczne i prawidłowe działanie

W zakresie bezpieczeństwa użytkowania:
– projektować zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych, wg normy:
PN-EN 60601-1W zakresie ochrony zdrowia użytkownika:
– używać materiałów posiadających atesty higieniczne, biokompatybilności, dopuszczenia do kontaktu z ciałem,
– używać podzespołów posiadających atesty producentów, potwierdzające wymagany stopień bezpieczeństwa i zgodność z normami przedmiotowymi.W zakresie ochrony środowiska:
– stosować materiały ekologiczne, podlegające łatwej utylizacji lub przetworzenia.

Wzornictwo oraz konstrukcja autorstwa WÓJCIK DESIGN.

Rok
2019