Projekt wzorniczy produktu – fotel do diagnostyki FoDiaSk – zrealizowany dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Środki finansowe na realizację projektu pt. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia) o akronimie„Innosense” pochodziły z grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED.
Jednym z elementów funkcjonalnych jest opracowanie aplikacji i urządzeń pozwalających na samodzielne wykonywanie badań poszczególnych zmysłów, które wymagają zapewnienia określonej pozycji pacjenta w Kapsule. W ramach badań wzroku, niezbędne jest zachowanie wymaganej odległości oczu pacjenta od ekranu prezentującego optotypy.

Ogólne założenia projektowe

Opis zaprojektowanego wyrobu:
Fotel do diagnostyki FoDiaSk jest przeznaczony wspomagania przebiegu badań przesiewowych zmysłów. Umożliwia przyjęcie odpowiedniej, ergonomicznej i bezpiecznej pozycji przez pacjenta, wymaganej do poprawnego przeprowadzenia procedury diagnostycznej.
Fotel jest przystosowany do użycia wewnątrz specjalistycznej kapsuły diagnostycznej INNOSENSE.
Główne cechy wyrobu:

  • produkt nie może stygmatyzować ludzi niepełnosprawnych,
  • łatwy dostęp do wszystkich podzespołów obsługiwanych przez badanego, personelu medycznego i serwisanta,
  • łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, odporny na UV i środki chemiczne,
  • projekt wzorniczy musi uwzględniać ekonomicznie uzasadnione proporcje kosztów wdrożeń do kosztów detali w produkcji seryjnej,
  • fotel ma być funkcjonalny, nowoczesny, przyjazny użytkownikowi, ergonomiczny,
  • montaż /demontaż fotela w kapsule nie powinien być dłuższy niż 15 minut.

Priorytetem projektu wzorniczego produktu było kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju (sustainability) poprzez ograniczenie zastosowania tworzyw sztucznych oraz materiałów „kosztownych” dla środowiska naturalnego. Zastosowanie odpowiednich środków stylistycznych ma służyć powstaniu produktu wyróżniającego się pośród wyrobów w swojej klasie, oraz budowanie/wzmocnienie marki firmy mającej świadomość znaczenia wzornictwa przemysłowego – industrial designu.

Zakres zrealizowanych prac projektowych

Wykonano pełną dokumentację techniczną oraz technical file (instrukcję obsługi wyrobu oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji wyrobu medycznego). Całość prac projektowych oraz nadzór autorski nad wdrożeniem produktu do produkcji wykonał zespół konstruktorski WÓJCIK DESIGN.

Innowacyjność zastosowanych rozwiązań projektowych

Innowacyjność projektu wzorniczego fotela FoDiaSk wynika z opracowania takiej konstrukcji która da możliwość tworzenia wersji różniących się funkcjonalnością, ale spójnych stylistycznie.
Fotel wykonany jest z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Łączenie elementów stalowych zrealizowano przez spawanie lub elementy złączne znormalizowane. Posiada podstawę na 4 kołach, które poruszają się we wnętrzu prowadnic przymocowanych do podłogi kapsuły. Osłony podstawy, oparcia pleców i siedziska wykonane z ABS w technologii termoformingu. Dwusegmentowy (bez podparcia stóp), zapewniający wygodne użytkowanie dzieci i dorosłych. Posiada zmienną regulację wysokości siedziska, realizowaną za pomocą kolumny elektrycznej, ze stałym kątem pochylenia segmentu oparcia pleców. Sterowanie wysokości siedziska fotela odbywa się za pomocą przewodowego pilota. Siedzisko posiada możliwość obrotu na osi kolumny i blokady w trzech pozycjach: 0, 90, 180°. Podłokietniki montowane z obu stron do oparcia pleców, bez regulacji wysokości oraz kąta. Zagłówek fotela z obciążnikiem służącym do jego pozycjonowania (po podniesieniu głowy wraca do górnej pozycji).
Do odłączania fotela od sieci zasilającej wykorzystywana jest wtyczka sieciowa lub odpowiednio oznakowany wyłącznik, zamontowany w pobliżu fotela wewnątrz kapsuły.

Osiągnięty efekt projektowy

Konstrukcja, która powstała spełnia wymagania postawione przez zleceniodawcę (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu). Może stać się platformą do powstania projektów wzorniczych foteli zabiegowych do zastosowania w gabinetach pediatrycznych, laryngologicznych, okulistycznych itd.

ROK
2017

Fotel diagnostyczny FoDiaSk
Fotel diagnostyczny FoDiaSk
Fotel diagnostyczny FoDiaSk
Fotel diagnostyczny FoDiaSk
Fotel diagnostyczny FoDiaSk
Fotel diagnostyczny FoDiaSk
Kapsuła badania zmysłów INNOSENSE